Ảnh năm học 2016 - 2017


Ảnh tổng hợp các hoạt động của nhà trường năm học 2015 - 2016


Chào mừng ngày 20/11/2015


Tiết học đầu tiên sau Lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017


Ảnh Tết trung thu 2016 trường Tiểu học Khương Đình


Cô và trò trường Tiểu học Khương Đình đón hè 2016